IOGT Oslo og Akershus

Kontaktperson: Mona Svartås
Mobil: 97485852
E-post: monasvartas@gmail.com

Leder:

Mona Svartås
Bård Skolemestersvei 22, 0590 Oslo

Tlf: 97485852
E-post: monasvartas@gmail.com 

Styremedlemer:

Per Jørgen Gram-Hallbert,
Granittvegen 17, 2008 Fjerdingby
E-post: pjgram@gmail.com
Tlf: 91798938

Berit Grindalen
Bergensveien 68, 0963 Oslo
E-post: grind-be@online.no
Tlf: 45219786

Anita Christine Tokerud
Frydenlundgata 6C, 0169 Oslo
E-post: bettytdr@hotmail.com
Tlf: 95020203

Thomas Fyhri
Riihimäkivn 27, 2013 Skjetten
Tlf: 97659844

Magnus Vidir Klingenberg
Pellygata 61, 1706 Sarpsborg
E-post: magnus.vidir@yahoo.no
Tlf:  94112009

Valgkomite:

Svein Sæterdal, Håvard Tangen (+ et medlem til som vil bli oppnevnt av styret)

Revisor:

Per Jansen.

Avdelinger i IOGT Oslo og Akershus:

Leder: Fredrik Saugstad
Mobil: 977 56 206 
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård.

NB! Treffene er innstilt inntil videre pga Korona.

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

NB! Alle møter er innstilt inntil videre pga Korona.

Adresse: Skedsmogt 7, 2000 Lillestrøm 
E-post: iogt.concordia@gmail.com

Hjemmeside: www.iogt-concordia.no

Kontaktperson: Bjørg Fohlin
Mob: 90634529

Møter: Hver torsdag kl 1900 i Concordiabygget

Lørdagskafe: Hver lørdag i vintersesongen kl. 11.30-14.00 i Concordiabygget. 

Leder: Bjørg Midtbø Sørli
Mobil: 48 60 03 17
E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden,  privat.

Leder: Espen Dahl Svendsen
Tlf: 41 51 16 55
E-post: espen.svendsen@dnb.no

Leder: Stein Rohde-Hanssen
Mobil: 9001 8080
E-post: stein@rohde-hanssen.no

Møtene holdes privat. 

Leder: Svein Sæterdal
Tlf: 97 79 96 45
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com      

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

Leder: Aage Wiik                

Tlf: 67 90 37 67  
E-post: aageola@yahoo.com   

Møte hver annen torsdag såfremt intet annet vedtatt.

Lik oss på Facebook!