Om oss

IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

IOGTs visjon er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv, og en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette. Derfor arbeider vi for en politikk som kan redusere forbruket og skadene, vi har forebyggende prosjekter og et omfattende sosialt arbeid for å støtte de som sliter med egne og andres rusproblem.

Rusproblemer kan best forebygges gjennom en bred folkelig mobilisering og en politikk som regulerer omsetningen. Da må tradisjonene rundt alkoholbruk utfordres. Vi vil bidra til at flere setter spørsmålstegn ved rollen som alkohol og andre rusmidler har i vår kultur, og gjøre det enklere å ta rusfrie valg.

Kontaktinformasjon til ansatte, styre og IOGT lokalt. 

Her finner du en oversikt over ledige stillinger IOGT.  

IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

IOGT har røtter mer enn 150 år tilbake i tid - og over hele verden.

Et særtegn ved IOGT er at vi sier at medlemmer i organisasjonen ikke bruker alkohol eller andre rusmidler.

På landsmøtet i 2013 vedtok IOGT dette dokumentet som er ment å være et form for prinsipp-program for organisasjonen fremover.

Demokratisk oppbygning, oversikt over samarbeidsorganisasjoner, viktige dokumenter ol. 

Denne personvernerklæringen forteller hvilke og for hvilket formål personopplysninger samles inn, og hvordan disse behandles av IOGT i Norge.