IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

NB! Alle møter er innstilt inntil videre pga Korona.

Leder: 

Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf. 962 14 571, E-post: per-jans@online.no

Nestleder/Økonomileder:

Thor Erik Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 450 25 701, E-post: torkrist62@gmail.com

Sekretær:

Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975, E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Revisor: Trond Arne Rein 

Programansvarlig: Oddvar Andersen og Arne Ingelsrud

Valgkomite: Arne Ingelsrud

Program for IOGT Bryn 2020-2021

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00

Dato 

Program

 Ansvarlig 

     

27.01.21

Årsmøte 

Styret

28.04.21

Årsmøte for Solbrynfondet

Styret i fondet

26.05.21

Tur eller lignende

Arne og Oddvar

29.09.21

Fra Landsmøtet 2021  

Per

     

 

Barne- og ungdomsaktivitet:

Juba Bryn

Leder:  Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo, Tlf. 995 56 975

E-post: bryn@juba.org

Møter hver tirsdag kl. 18.00-19.30 i musikkrommet på Manglerud skole

Lik oss på Facebook!