IOGT i Oppegård

Leder: Bjørg Midtbø Sørli
Mobil: 48 60 03 17
E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden,  privat.

Styreleder: Bjørg Midtbø Sørli, Vardeveien 10, 1413 Tårnåsen Tlf: 66 80 25 29 / 486 00 317 E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Nestleder: Arvid J. Johnsen, Holmbrua 3, 3211 Sandefjord Tlf: 915 67 425 E-post: a-jjohns@online.no

Sekretær: Gunn-Bjørg Wisløff, Chr. Sindingsvei 9, 1410 Kolbotn Tlf: 66 80 24 76 / 478 12 495 E-post: gbwisloff@mail.com

Kasserer: Arne Sørli, Vardeveien 10, 1413 Tårnåsen Tlf: 66 80 25 29 E-post: arnesoer2@online.no

Revisor: Sigurd Birkelund, Bragesvei 14, 1412 Sofiemyr

Programkommite: Gunn-Bjørg Wisløff og Bjørg Midtbø Sørli

PROGRAM 2.HALVÅR 2018

13. 09 Medlemmenes sommerminner.
11.10 Hans Børli-program v/ Sverre Eier.
08.11 Trygge lokalsamfunn v/Malin Lenita Vik
13.12 Julemøte.

PROGRAM 1. halvår 2019

10 .01 Fossumkollektivet. Rusbehandling for ungdom, v/ Rune Sundt.
14. 02 Forut v/ Kari Hagen.
14 .03 Gamle visdomsord v/ Bård Sund.
11.04 Sammen - SoN-sentra.
09.05 Intro - norsk alkoholkultur v/ David Aguim.
13. 06 Sommeravslutning - tur?

Lik oss på Facebook!