Håndbøker og skjemaer

Grafisk profil, årsmeldingsskjema, kvalitetshåndbok og andre dokumenter.

Den grafiske profilen er beskrevet i profilmanualen: 

På denne siden kan du laste ned mange av elementene. 

Seksuell trakassering er totalt uforenlig med IOGTs verdier.

Last våre retningslinjer som pdf her