Bli en forebygger

Alkoholvaner smitter. Du påvirker menneskene rundt deg. Alle vokser vi inn i en måte å bruke rusmidler på som er vanlig i det miljøet vi er en del av. Begynn med å snakke med de rundt deg om rus og forebygging. Sammen forandrer vi alkoholkulturen.

Det er bred enighet om at arbeidsplassen skal være en rusfri sone. Den samme enigheten har vi ikke når det gjelder aktiviteter og arrangementer i jobbsammenheng, som for eksempel seminarer, julebord og fredagspils. Dette er typiske gråsoner som skaper usikkerhet og er utfordrende på flere måter.

Trygg ungdomstid er IOGTs politiske arbeid. Vi har mange frivillige som hjelper hverandre å jobbe politisk for å forebygge alkoholproblemer der de bor. Bli med!