Losje Rechabs Minde

Leder: Svein Sæterdal
Tlf: 97 79 96 45
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com      

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

Leder: Svein Sæterdal, Rødbergvn. 75, 0591 Oslo Tlf: 977 99 645 E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com

Nestleder: Håvard Tangen, Steinspranget 65, 1156 Oslo Tlf: 934 24 325 E-post: haav.tangen@gmail.com

Sekretær: Norunn Brydalseggen, Helgesens gate 62 B, leil. H0504, 0558 Oslo Mobil: 47 24 02 57 E-post: nobr@online.no

Kasserer: Kari Solheim, Kristins vei 20, 0669 Oslo Tlf: 22 26 84 41 /976 82 107 E-post: th-solh@online.no

Møter: annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B i Oslo

Program 

27.08.2019: Vi møtes hos Kari og Thor i Nittedal kl.19.
10.09.2019: Oppsummering av sommerens begivenheter.
24.09.2019: Møtet sløyfes.
08.10.2019: Serengeti skal ikke dø. Tanzanias nasjonalpark v/Marit og Bjarne
22.10.2019: Inger Hedberg disponerer kvelden
05.11.2019: Stortingsrepresentant fra SV Karin Andersen
19.11.2019: Vi markerer losjens 140 år.
03.12.2018: Juvente presenterer seg
17.12.2019: Juleavslutning hos Kari og Thor i Kristins vei 20 kl.18.

14.01.2020: Godt nytt år v/Håvard Tangen
28.01.2020: Foruts styreformann Kari Hagen disponerer kvelden
11.02.2020: Årsmøte. Losjens selvskrevne avis. Redaktør Svein
25.02.2020: Eilert Sundts liv og virke v/Bernt Bull
10.03.2020: Møtet sløyfes
24.03.2020: Ludwig van Beethoven v/Håvard Tangen
07.04.2020: Påske, møtet sløyfes
21.04.2020: IOGT presenterer prosjektene våre
05.05.2020: Kunstsvindel jeg har vært innblandet i v/Fredrik
19.05.2020: Møtet sløyfes. 17. mai og 21. Kristi Himmelfart
02.06.2020: Ut i det blå.

Lik oss på Facebook!