Besteforeldrerollen

Det er mange måter å være besteforelder på idag. Hvilken rolle vil du ha? 

Besteforeldrerollen har i senere tid blitt kalt den "rolleløse" rollen. Det vil si at det er et utall måter å være besteforelder på i dag. Det er lite veiledning å få for dem som skal bli besteforeldre for første gang, og i tillegg er det en rolle som - i forhold til barnet - er "underordnet" foreldrerollen. I Klar for barnebarn-prosjektet retter vi derfor søkelyset mot de gleder og utfordringer som besteforeldrerollen kan medføre.

Klar for barnebarn

Prosjektleder:
Solveig Rauan Holten
solveig@iogt.no
99540087