For medlemmer

Uten frivillige stopper en frivillig organisasjon. Disse sidene er ment å være en slags verktøykasse for dere som ønsker å engasjere dere. Enten du vil gå inn og jobbe i et av våre prosjekter, eller du vil gjøre en punkt-innsats i en enkelt sak.

Tanken er å gi deg litt bakgrunn og noen tips på veien for å gi deg lyst til å sette i gang.

Her finner du også de formelle sakene det kan være greit å vite, som årsrapport-skjema for IOGT-avdelinger og protokoller fra sentrale organer.

Tilbud til deg som er medlem:

Håndbøker og skjemaer:

Den grafiske profilen er beskrevet i profilmanualen: 

På denne siden kan du laste ned mange av elementene.