Hopp til hovedinnholdet

Klar for barnebarn

Hovedmålsettingen med Klar for barnebarn er å bevisstgjøre besteforeldre på sin rolle som rusforebyggere, og inspirere og motivere dem som omsorgspersoner for sine barnebarn og som støttespillere for foreldrene. 

Forskning viser at foreldre (primært) og andre nære voksne (sekundært) er de faktorene som har absolutt størst innvirkning i arbeidet med å forebygge problemutvikling hos barn og unge. Jo flere trygge og stabile voksenpersoner barn og unge har rundt seg, jo bedre. Det vil si at besteforeldres gode relasjon til sine barnebarn kan utgjøre en positiv forskjell. Blant annet viser en studie utført av Center for selvmordsforskning i Danmark at et godt forhold til sine besteforeldre er viktig for unges psykiske helse.  

Videre viser det seg at den gode relasjonen mellom besteforeldre og barnebarn ikke bare er gunstig for de unge, men også for besteforeldrene selv. En ny australsk studie viser en tydelig sammenheng mellom besteforeldres omsorg for sine barnebarn, og økt levealder. Ja, besteforeldre som har et nært forhold til barnebarna sine, lever lenger. 

Besteforeldrerollen har i senere tid blitt kalt den "rolleløse" rollen. Det vil si at det er et utall måter å være besteforelder på i dag. Det er lite veiledning å få for dem som skal bli besteforeldre for første gang, og i tillegg er det en rolle som - i forhold til barnet - er "underordnet" foreldrerollen. I Klar for barnebarn-prosjektet retter vi derfor søkelyset mot de gleder og utfordringer som besteforeldrerollen kan medføre.

Prosjektet tar også opp den stadig økende alkoholbruken blant besteforeldregenerasjonen, og hvordan man som besteforelder kan forholde seg til det.    

Søndag 3. september inviteres medlemmer og medspillere i IOGT til Klar for barnebarn-skolering i Oslo. 

Klar for barnebarn-prosjektet ønsker velkommen til et inspirerende seminar i Oslo 2. september, der besteforeldrerollen står i fokus.

Klar for barnebarn

Prosjektleder:
Solveig Rauan Holten
solveig@iogt.no
99540087