Klar for barnebarn

Hovedmålsettingen med Klar for barnebarn er inspirere og motivere besteforeldre i sin rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og som støttespillere for foreldrene og å bevisstgjøre dem på sin rolle som forebyggere.

En god oppvekst med trygge støttespillere og gode rollemodeller virker forebyggende.

Det er mange måter å være besteforelder på idag. Hvilken rolle vil du ha? 

Den gode relasjonen mellom besteforeldre og barnebarn er ikke bare er gunstig for de unge, men også for besteforeldrene selv.

Klar for barnebarn

Prosjektleder:
Solveig Rauan Holten
solveig@iogt.no
99540087