Tiltak

Forebygging er god integrering.

Etnisk norske og flyktningekvinner møtes

Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre.

Et aktivitetstilbud for foreldre som ofte er alene med barn. 

Sammen med andre organisasjoner driver IOGT lokale dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. 

Trygge lokalsamfunn er et arbeid for en mer ansvarlig alkoholpolitikk i kommunene og nasjonalt.

Hovedmålsettingen med Klar for barnebarn er inspirere og motivere besteforeldre i sin rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og som støttespillere for foreldrene og å bevisstgjøre dem på sin rolle som forebyggere.

Lavterskeltilbud til ungdommer som sliter

Solhaug forebyggingssenter driver både et leirsted og ulike forebyggingstiltak. 

IOGTs folkehøgskole – Åsane folkehøgskole – ligger på Hylkje i bydelen Åsane nord for Bergen sentrum. 

Frivilligsentraler er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.