Hopp til hovedinnholdet

Tiltak

Et aktivitetstilbud for foreldre som ofte er alene med barn. 

Frivilligsentraler er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

Forebygging er god integrering.

Hovedmålsettingen med Klar for barnebarn er å bevisstgjøre besteforeldre på sin rolle som rusforebyggere, og inspirere og motivere dem som omsorgspersoner for sine barnebarn og som støttespillere for foreldrene. 

Etnisk norske og flyktningekvinner møtes

Lavterskeltilbud til ungdommer som sliter

Sammen med andre organisasjoner driver IOGT lokale dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. 

Solhaug forebyggingssenter driver både et leirsted og ulike forebyggingstiltak. 

Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre.

Trygge lokalsamfunn er et arbeid for en mer ansvarlig alkoholpolitikk i kommunene og nasjonalt.

IOGTs folkehøgskole – Åsane folkehøgskole – ligger på Hylkje i bydelen Åsane nord for Bergen sentrum.