IOGT politikk: Trygg ungdomstid

I år setter vi fokus på trygg ungdomstid i det politiske arbeidet vårt. Dette perspektivet løfter vi frem gjennom politiske debatter og møter, høringssvar på rusmiddelpolitiske handlingsplaner og skjenkepolitikk, leserinnlegg i aviser og kampanjer. Forebyggende arbeid blant unge og en mer ansvarlig alkoholpolitikk er viktige saker for oss. Les mer om hvordan vi engasjerer oss lokalt, nasjonalt og globalt på disse sidene.  

Invester i ungdom

Vi vil at ungdom skal ha en trygg, god og rusfri ungdomstid. Det innebærer bl.a. å la arenaer for de unge forbli alkoholfrie, skape attraktive rusfrie møteplasser, styrke kultur- og fritidstilbudet, legge til rette for rusforebyggende undervisning i skolene og et godt foreldresamarbeid. Hensynet til barn og unge må være førende og i skjenke- og salgspolitikken. En viktig forebyggende faktor er tilgang til alkohol. Da er det urovekkende at Juventes skjenkekontroll avslører at hver femte butikk selger til mindreårige.

Er du enig-kampanjen

Hensynet til barn og unge må komme først i alkoholpolitikken! Er du enig?

IOGT mener at barn og unge skal være trygge i sitt lokalmiljø uten å måtte forholde seg til rusmidler og berusede voksne. De skal få en god barndom som forebygger at de selv får problemer.  

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikerne om ruspolitikk, og hvilke konkrete muligheter de har til å forebygge rusproblemer og legge til rette for trygge, gode lokalsamfunn. Kampanjen har enkle verktøy for å sette fokus på ruspolitikk både før og etter valget, og både fysisk og i sosiale medier.  
Bli med

Solidarisk rusmiddelpolitikk

Enten du er på byen eller hjemme hos deg selv skal du kunne føle deg trygg. I Norge har vi, blant annet takket være organisasjoner som IOGT, hatt en solidarisk politikk for å begrense at rusmidler blir en kilde til utrygghet. Derfor har vi vinmonopol, høye salgs- og skjenkeavgifter, begrensninger av åpningstider, reklameforbud og kontroll av salgs- og skjenkesteder. I dag står mye av dette under press.

Arbeid mot normalisering av bruk av narkotika

Alkohol er det rusmiddel som fører til størst skader i samfunnet, men IOGT jobber også for at ande rusmidler ikke skal bli normalisert å bruke. Narkotikapolitikken må bidra til at det fortsatt er lav aksept for bruk og at rusmidler er vanskelig tilgjengelig. Lovverket har en viktig forebyggende effekt. Dette er under press, og oppdatert kunnskap viser at stadig flere oppfatter illegale rusmidler som mindre alvorlig og skadelig enn tidligere. Vi ønsker derfor å bidra til at færrest mulig bruker illegale rusmidler.

Slik jobber vi

Gjennom møter med enkeltpolitikere, alkoholpolitiske møter, debatter, standsaktivitet, høringer og informasjonsarbeid jobber vi politisk. Spesielt viktig er det å støtte opp om lokale grupper som kan ta opp debatten i sine lokalmiljøer. Nasjonalt er vi medlem i og samarbeider nært med Actis - rusfeltets samarbeidsorgan for på påvirke nasjonale myndigheter.

Trygg ungdomstid

Politisk rådgiver:

David Pletten Aasgard

97971059

david.pletten.aasgard@iogt.no

 

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikere om alkoholpolitiske virkemidler som virker.

Les mer på: erduenig.no