Besteforeldre virker forebyggende

En god oppvekst med trygge støttespillere og gode rollemodeller virker forebyggende.

Forskning viser at foreldre (primært) og andre nære voksne (sekundært) er de faktorene som har absolutt størst innvirkning i arbeidet med å forebygge problemutvikling hos barn og unge. Jo flere trygge og stabile voksenpersoner barn og unge har rundt seg, jo bedre. Det vil si at besteforeldres gode relasjon til sine barnebarn kan utgjøre en positiv forskjell. Blant annet viser en studie utført av Center for selvmordsforskning i Danmark at et godt forhold til sine besteforeldre er viktig for unges psykiske helse.  

Klar for barnebarn

Prosjektleder:
Solveig Rauan Holten
solveig@iogt.no
99540087