Hopp til hovedinnholdet

Bli med

Ditt standpunkt er viktig, enten du ønsker å være med på aktiviteter, eller du vil være med for å støtte arbeidet.

Medlem

Når du melder deg inn i IOGT, forplikter du deg samtidig til ikke å bruke rusmidler så lenge medlemskapet varer. Dessuten er medlemskapet uforenlig med fremmedfiendtlige og rasistiske holdninger.
Kontingent det første året er kr. 50.-. Senere betales en årskontingent på 250 kroner. Medlemmer av Juvente betaler en redusert kontinge

Medspiller

Om du ønsker å støtte IOGT uten å forplikte deg til å avstå fra å bruke rusmidler, kan du melde deg som medspiller. Som medspiller kan du delta på IOGTs aktiviteter. Forskjellen er at du ikke vil ha stemmerett i styrende organer i organisasjonen. Medspillere betaler kr. 150.- i årskontingent.

Meld deg inn ved å fylle inn skjemaet under

Nyheter

- Organisasjonslivet i Norge er under endring og det vil også påverke korleis me i IOGT jobbar, sier IOGTs nyvalgte leder.

"Det som ikke skjedde". Mina Gerhardsen holdt foredrag om forebygging i Larvik.

IOGT argumenterte mot bryggeriforeningens forslag om å tillate "Happy hour" på Dagsnytt 18.