Lokalt

Einingsnummer: 993 905 364

Regionen omfatter: Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland – frå Vanylven i sør til Rana i nord.

Regionen omfatter: Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud - fra Flekkefjord i sør til Drammen i nord.

Regionen omfatter: Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold.