Alkoholavgifter

En økning i alkoholprisene er forbundet med en nedgang i bl.a. promillekjøring og trafikkulykker, skrumpleverdødelighet, selvmord og volds- og vinningskriminalitet.

Flere norske og internasjonale studier har entydig vist en klar sammenheng mellom alkoholpriser og alkoholsalg. Høyere pris er forbundet med lavere salg, og omvendt.

Det er godt dokumentert at det er en sammenheng mellom alkoholkonsumet i befolkningen og hvor omfattende de alkoholrelaterte problemene er. En rekke studier finner også en sammenheng mellom alkoholpriser og omfang av alkoholrelaterte problemer. En økning i alkoholprisene er forbundet med en nedgang i bl.a. promillekjøring og trafikkulykker, skrumpleverdødelighet, selvmord og volds- og vinningskriminalitet.

Justert for Konsumprisindeksen og økt lønnsnivå og kjøpekraft, har alkohol blitt betydelig billigere de siste 15 årene. I perioden 1998 til 2008 sank prisen på brennevin med 38 %, bordvin med 26 %, og øl med 31 %.

Les mer i artikkelen “Regulering av pris og tilgjengelighet på alkohol”

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.