Alkoholsalg

Flere studier tyder på en sammenheng mellom salgstider salgsdager og alkoholforbruk og problemer, men det er begrenset forskning på dette området.

En svensk studie av resultatet av endringer i alkoholforbruk da svenskene åpnet for alkoholsalg på lørdager, fant at dette førte til en økning i alkoholforbruket på 3,7 %.

Les artikkelen her.

To amerikanske studier undersøkte resultatene av at New Mexico åpnet for alkoholsalg på søndager. Dette førte til en 29 % økning i daglige alkoholrelaterte kollisjoner, og en 42 % økning i antall omkomne i alkoholrelaterte kollisjoner på søndager. Fylker som deretter gjeninnførte forbudet opplevde en nedgang i antall alkoholrelaterte kollisjoner.

Generelt tyder forskningen på at salgstider og salgsdager påvirker alkoholforbruket og –skadene, ved at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og skader, og motsatt.

Kilder:
Babor, T. F, Caetano, R, Casswell, S, Edwards, G, Giesbrecht, N, Graham, K, Grube, J, Gruenewald, P, Hill, L, Holder, H, Homel, R, Osterberg, E, Rehm, J, Room, R. og Rossow, I. (2010): Alcohol: No ordinary commodity. Research and public policy. Oxford: Oxford University Press.
Popova, S, Giesbrecht, N, Bekmuradov, D. og Patra, J. (2009): Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review. Alcohol & Alcoholism 44(5): 500–516

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.