Skjenkebevillinger

Antallet skjenkesteder har økt fra rundt 2500 i 1980 til i underkant av 7500 i 2014. Salgbevilgninger har gått noe ned, men det skyldes strukturendringer i bransjen.

Det er bare skjenkebevillinger for alle alkoholvarer (øl, vin og sprit) som har økt i antall. Begrensede skjenkebevillinger (bare øl, eller øl og vin) blir stadig mindre vanlig.

Les mer i rapporten ”Rusmidler i Norge 2015” her

Forebyggingsplattform