FORUT

IOGT driver sitt internasjonale utviklingsarbeid gjennom solidaritetsorganisasjonen, FORUT.

FORUT, solidaritetsaksjon for utvikling, ble stiftet i 1981 av IOGT og våre ungdoms- og barneorgansiasjoner Juvente og Juba. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. 

ADD-prosjektet er startet opp for å styrke fokuset på rus og utvikling i FORUT sitt arbeid. Gjennom dette har FORUT bl.a kurs for myndigheter og frivillige organisasjoner i land som Malawi, Burundi og Lesotho. Og man har vært med på å påvise hvordan alkoholindustriken ikke bare forsøker å påvirke politikken som føres, men faktisk også har skrevet deler av planene regjeringen legger frem.

Hvert år lager vi i FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO om hvordan barn i andre land lever i forhold til oss i Norge. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348