FORUTs Barneaksjon

Hvert år lager vi i FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO om hvordan barn i andre land lever i forhold til oss i Norge. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Barn over hele Norge er blitt kjent med Yebo fra Sierra Leone, Indrani fra Sri Lanka og Lines i Malawi og flere andre barn gjennom film, sanger og andre aktiviteter i barnehage og skole.

Årlig deltar 80 000 - 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner der de lærer om fremmede kulturer gjennom barn andre steder i verden.

FORUTs barneaksjon 2017/2018: Sivatas og månefesten

I år vil over 1400 barnehager bli kjent med Sivatas i som bor i landsbyen Mullivaikal nordøst på Sri Lanka. Historien om Sivatas er en historie om en familie som har vært på flukt på grunn av krig i landet, og som nå har vendt hjem. Slik sett har historien mange likhetspunkter til den aktuelle flyktningesituasjonen mange opplever ved Europas grenser i dag.

Målet med barneaksjonen

Formålet med FORUTs barneaksjon er todelt. For det første ønsker vi å formidle til barn i Norge hvordan dagliglivet til barn i andre land langt fra oss er. Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement for andre kulturer som er annerledes enn vår gjennom møte med jevnaldrende, og gjennom det å bygge toleranse, omsorg og empati. FORUTs barneaksjon fokuserer ikke på nød og elendighet, men presenterer barn med ressurser, evner og ambisjoner.

Det andre formålet med FORUTs barneaksjon er å skaffe inntekter til FORUTs prosjekter for barn og ungdom. Materiellet til opplegget er gratis for alle barnehager/skoler/SFOer som ønsker å delta, men deltakerne forplikter seg til å gjennomføre en innsamlingsaksjon til inntekt for FORUT.

"

Vi tror at barn har en iboende trang til å hjelpe andre, og at det å gjennomføre en praktisk solidaritetshandling for barn som ikke har samme muligheter som dem selv, medfører viktig læring og opplevelse av handling til beste for medmennesker.

"

Les mer om FORUTs barneaksjon, meld dere på og bestill materiell her.

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348