Fagdager om forebygging

På våre fagdager samles politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner til ruspolitisk oppdatering og gjennomgang av utfordringene i sitt lokalsamfunn. 

Vi har med oss flere gode foredragsholdere hver gang som er med å belyse ruspolitikken fra ulike sider, og sette fokus på betydningen av at kommunene driver et godt og effektivt forebyggende arbeid.

Det har vært god oppslutning om konferansene og vi har derfor fått et godt inntrykk av hva som rører seg i de lokale ruspolitiske diskusjonene ulike steder i landet. IOGT har på denne måten bygget opp bred kompetanse på ruspolitikk og har etter hvert et stort nettverk av aktører på rusfeltet.

Trygg ungdomstid

Politisk rådgiver:

Svend Arne Hokstad

99093940

svend.arne.hokstad@iogt.no

12.00-15.00 31. mai 2023

Kristiansand teateret, ‍Kongens gate 2

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5