Landsmøte: Vil bli enda flere!

Etter at vi hadde sparket i gang landsmøtet med en ruspolitisk debatt var det særlig politikk og verving som stod i fokus på årets landsmøte.

I forbindelse med vervearbeidet har Hjørdis Amelid Vikenes og Per Arne Lillebø også fått til en avtale med et nyåpnet utsalg av alkoholfri drikke, og hadde fått med seg smaksprøver til landsmøtet.

Hjørdis Amelid Vikenes og Per Arne Lillebø har sammen stått bak i IOGT Region Midt-Norges store satsing på verving de siste årene, og fortalte om sine metoder i et inspirerende verveseminar i forbindelse med landsmøtet i helgen. De har i flere år vært mye ute på stand og snakket med mennesker ulike steder i regionen og trekker frem det å være synlig over tid som veldig viktig. I korona-perioden har dette vært vanskelig å stå på stand, og de har måttet lene seg mer på andre metoder. De har både jobbet strategisk med synlighet i media og økt innsatsen på telefonverving i denne perioden.

Etter deres inspirerende innledning diskuterte delegatene i grupper hvordan de kunne tenke seg å jobbe med verving fremover, og hvilke hindringer de opplevde. I arbeidsplanen ble det vedtatt at verving av medlemmer og aktivisering av frivillige er en prioritert oppgave de to neste årene. Målet er minimum 500 nye medlemmer hvert år.

Debattpanelet

 

Retten til en alkoholfri barndom

Landsmøtehelgen ble åpnet med en oppløftende debatt med flere politiske partier tilstede og bred enighet om fokus på forebygging og behandlende tiltak i ruspolitikken. Mange fulgte debatten både fra salen og via nettet. Det er fortsatt mulig å se den i opptak her hvis du er nysgjerrig på hva de ulike partiene mener i ruspolitikken. Møtet vedtok resolusjonen «Hensynet til barn må alltid komme først i alkoholpolitikken. Og IOGT vil sette fokus på retten til en alkoholfri barndom fremover. Som samfunn har et ansvar for at alle barn og ungdommer skal føle seg trygge både hjemme og ute, i bidra til å forebygge at de får rusproblemer senere i livet. På alkoholfribarndom.no kan du lese mer om hvilke hovedoppfordringer IOGT har til politikerne fremover for å sikre alle barn en trygg alkoholfri barndom.

 

Les også: Hva mener partiene om ruspolitikk? Se IOGTs oversikten over hva partiene mener i viktige ruspolitiske saker og prøv den ruspolitiske valgomaten.

Leder og nestleder gjenvalgt

Ørnulf Thorbjørnsen ble gjenvalgt som leder for ny toårsperiode og Sofia Gram-Hallbert ble gjenvalgt som nestleder. Som styremedlemmer valgte landsmøtet Gisle Bangsund fra Kongsvinger, Frode Grønvold fra Drammen, Per Arne Lillebø fra Ulsteinvik, Karin Wilming fra Lillestrøm og Mona Aarø fra Haugesund. Elisabeth Hagen fra Elverum og Kristine Lundberg-Cseresnyes fra lagsevåg ble valgt inn som hhv. 1. og 2. vara.

Ny rektor

Møtet var også en fin anledning til å takke rektor ved Åsane Folkehøgskole i Bergen, Bjørn Berentsen. Han fikk stor applaus for innsatsen i sine 36 år som leder for IOGTs egen folkehøgskole. Det var også hyggelig å bli kjent med skolens nye rektor,   

Skolen har gjennomgått en betydelig oppgradering i løpet av de siste par årene. Vi som har vært med i IOGT en stund har etter hvert fått et nært og godt forhold til IOGTs egen folkehøgskole som brukes til landsmøter og andre arrangementer så ofte vi kan. Vi er stolte av skolen vår, og setter pris på den gode maten, det hyggelige personalet og de flotte kulturinnslagene vi alltid får med når vi legger møtene dit. Enkelte av delegatene husket også tilbake til sin egen tid som elev ved skolen og satte stor pris på omvisningen vi fikk denne gangen. Det var hyggelig å se hvor fint det var blitt. Og særlig det nye flotte auditoriet og mingleområdet utenfor ble flittig brukt under møtet.  

Se debatten og forhandlingene

Vi takker alle som var tilstede og deltok i forhandlingene og alle som fulgte sendingen via Facebook. Det ble et godt møte med topp stemning hele veien, med masse god mat, fine samtaler og spennende møter mellom generasjoner.

Det er fortsatt mulig å se både debatt og landsmøtet her: facebook.com/iogtinorge/live_videos

Nyheter

22. juli er World brain day, og i år er fokuset på hjernehelse og forebygging. Det er en fin anledning til å lære mer om hvordan hjernen påvirkes av alkoholbruk. 

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.