Sammen

Sammen med andre organisasjoner driver IOGT lokale dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. 

IOGT har fem lavterskel dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. Sentrene er åpne for alle, og vi kaller dem “Sammen-sentra”. På sentrene får brukerne mat, noen å snakke med og støtte til å finne en vei videre. 

Kommuner: 

Sentrene ligger i Haugesund, Kristiansand, Sandefjord, Grimstad og Bergen. 

Prosjektet “Sammen” ble startet av IOGT i 2002 på bakgrunn av arbeid som tidligere var gjort i “Haugesund-prosjektet mot rus, vold og kriminalitet” og ut fra erfaring som gateprest Olaf Lande hadde fra tilsvarende arbeid i Arendal.

Samarbeid 

De frivillige organisasjonene har en viktig rolle å spille innen russektoren. Arbeidet kan bli enda mer effektivt når de ulike organisasjonene samarbeider. Vi samarbeider også nært med kommuner og næringsliv. Målet for Sammen-prosjektet er å skape en modell for mobilisering av frivillige krefter på rusfeltet innenfor områdene lavterskel helse, omsorg og ettervern. Metoden er å opprette dag- og aktivitetssenter for tyngre misbrukere, samt utvikle samtalearenaer hvor man kan koordinere ulike former for lokale forebyggende tiltak.

IOGT har tatt et hovedansvar i forhold til å holde i trådene sentralt i “Sammen”. Lokalt er det åpent for alle organisasjoner som ønsker å bidra. De lokale tiltakene som er tilsluttet prosjektet er selvstyrte, men yter fordeler av koordinering, andres erfaringer og felles tiltak som for eksempel lager for utdeling av mat og klær. De må også slutte seg til hovedpunktene i konseptet for slike sentra.

"

- Sammen har ambisjoner om å være mer enn et oppholdssted. Sentrene skal gi et grunnlag for å komme seg et steg videre i livet. 

"

Målsettingen med sentrene er å: 

  • Skape et miljø der tunge rusmisbrukere, i gode lokaler, kan møte empati og forståelse for sin situasjon, uten å møte kravet om motivasjon til endring med en gang.
  • Skape et miljø som vil endring, og som skaper nye holdninger hos brukeren
  • Påvirke til å bearbeide sitt rusproblem og styrke selvfølelsen
  • Gi, sammen med hjelpeapparatet, hjelp til å ta et steg videre

Tilbudet på Sammen-senter

Tilbudet kan variere fra senter til senter, men vi kan tilby bl.a. frisør, fotpleie, massasje, akupunktur og fysisk aktivitet. Det skal være et lavterskel helsetilbud i tilknytning til sentrene. Gruppen vi henvender oss til i dette prosjektet, har et behov for helsepleie som det ordinære helseapparatet ikke bestandig kan gi. Målgruppen for sentrene faller ofte igjennom i mange av de offentlige systemene. Vi arbeider stadig med å videreutvikle tilbudene slik at sentrene kan fungere enda mer rehabiliterende. 

Mange av brukerne har en lang karriere innenfor rus, sier Lande, og de er slitne. Veldig mange startet sin ruskarriere veldig tidlig. Alt i 13-14 årsalderen begynte de å komme skeivt ut. Lande mener imidlertid at det ikke finnes noen håpløse tilfeller. 

Sammen-sentrene organiserer utdeling av mat og sørger daglig for forsyninger til ca 300 mennesker. Fra matlageret i Grimstad ble det i fjor sendt ut rundt 100 tonn med mat til sentrene rundt om i landet.

Rusmisbruk - ingen håpløse tilfeller

- Vi må ha en grad av realisme i arbeidet, mener prosjektlederen. - Vi kan hjelpe mennesker å komme et steg videre til et bedre liv, men man velger også selv hvordan dette livet skal se ut. Vi signaliserer er at det er håp for enhver. - Jeg har ikke møtt en eneste person der jeg har opplevd at der er håpløst å få til noen endring når det gjelder rusbruken. Noen ganger er det faktisk slik at det er de som virker mest håpløse er de som snur. Dette er folk som er kommet dit hvor veien er enten liv eller død. Det betyr at man er syk og har mistet alt i livet er bostedsløs, venneløs.  

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon: 47653865
E-post: martha.lande@iogt.no

Adresse: Breidablikkgata 178, Pb.655, 5502 Haugesund
(Krysset Breidablikkgata/Skjoldavegen)
Telefon: 40 34 75 46
E-post: hilde.louise.hansen@iogt.no

Adresse: Festningsgt. 6, 4614 Kristiansand.
Telefon:
E-post: sunniva.solheim@iogt.no

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no

Adresse: Sandar Herredshus, 3216 Sandefjord
Telefon: 33415150

Leder: Trine Danielsen 
Mobil: 950 34 364
E-post: trine.danielsen@iogt.no

Sammen

Fagsjef:

Grethe Reinhardtsen
46623920
grethe@iogt.no

Gaver til Sammen

Dersom gaven gjelder en bestemt by eller et bestemt formål er det fint om gaven merkes med dette.

Sammen sentre:

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon: 47653865
E-post: martha.lande@iogt.no

Adresse: Breidablikkgata 178, Pb.655, 5502 Haugesund
(Krysset Breidablikkgata/Skjoldavegen)
Telefon: 40 34 75 46
E-post: hilde.louise.hansen@iogt.no

Adresse: Festningsgt. 6, 4614 Kristiansand.
Telefon:
E-post: sunniva.solheim@iogt.no

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no

Adresse: Sandar Herredshus, 3216 Sandefjord
Telefon: 33415150

Leder: Trine Danielsen 
Mobil: 950 34 364
E-post: trine.danielsen@iogt.no