Vi tilbyr

IOGT jobber for en mer ansvarlig alkoholpolitikk i kommunene og nasjonalt.  Via samarbeid med andre frivillige organisasjoner, møter med politikere og fagdager bidrar vi til en mer ansvarlig ruspolitikk. 

Fagdager og konferanser

IOGT arrangerer fagdager, seminarer, debatter og konferanser over hele landet. Hit invitere vi forskere, fagfolk og aktører som jobber med rusforebygging til å holde innledninger. Målgruppen for disse fagdagene er personer som er opptatt av eller jobber med rusforebygging. Arrangementene er gratis å delta på og annonseres i vår kalender.

Møter med politikere

IOGT gir faglige råd om rusmiddelforebygging til både nasjonale og lokale politikere. I disse møtene formidler vi forskning om tiltak og virkemidler som reduserer skadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Vi er særskilt opptatt av rusmiddelforebygging rettet mot barn og unge og skjenkepolitikk, men vi tematiserer også alkoholnorm og hvordan legge til rette for rusfrie valg. Ta kontakt dersom du ønsker et møte med oss.