Spørsmål og svar

Hvordan verver man? Har jeg fått poeng? Kan jeg få flere premier?

Finn svar på alt du lurer på.

Når en person melder seg inn i IOGT, betaler kontingenten for det første året og oppgir deg som verver, har du vervet vedkommende. 

Du trenger ikke vite alt om IOGT for å verve nye medlemmer, du kan fortelle om det du brenner for, og hvorfor du er medlem selv. Men om du har lest deg litt opp på de ulike tilbudene vi har, og lytter til det den du vil verver sier er det større sjanse for at du kan trekke frem en del av IOGTs arbeid som vedkommende vil være interessert i å være med på eller støtte. 

Du kan lese mer om IOGT her

Enhver som slutter seg til IOGT i Norge sitt formål kan bli medlem.

Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler.

For å bli medlem av IOGT i Norge må en være fylt 12 år.

Medlemmer må betale årlig kontingent. (kontingenten er 50 kr for alle det første året. Deretter velger man selv kontingent utfra egen økonomisk situasjon - vi har tre satser: 50,- / 200,- / 370,-)

Det nye medlemmet får 1 vervepoeng i velkomstgave og kan altså velge å hente ut en valgfri velkomstgave til et poeng eller spare poenget og samle flere poeng ved å verve flere medlemmer selv og dermed oppnå en finere gave.
Vis gjerne frem premieoversikten og fortell om ordningen med vervepoeng i velkomstgave når du verver. 

  1. Tenk på hvorfor du er medlem, og bruk argumentene i samtalen.
  2. Snakk om ruspolitikk og forebygging. Spør hva som er viktig for den du vil verve. Ofte er det ting som IOGT jobber med. Du finner en oversikt over IOGTs standspunkter her
  3. Flere medlemmer gjør oss sterkere i de politiske sakene vi jobber med, og det at flere er blir bevisst på alkoholnormer og velger alkoholfritt er med på å forandre alkoholkulturen. 
  • Spør familie, venner, kollegaer og andre du kjenner. (send feks. meldinger i sosiale medier til folk du ikke treffer så ofte)
  • Bli med på en stand sammen med IOGT (Ta kontakt med din region for å høre når det er stands i nærheten av deg)
  • Delta på et åpent arrangement i regi av IOGT eller lignende organisasjoner. Der vil du ofte møte mennesker som ikke er medlem i IOGT, men som kanskje kan tenke seg å bli det.

Den viktigste grunnen folk oppgir til hvorfor de ikke er medlem er at de aldri er blitt spurt. 
For å bli medlem i IOGT må man være over 12 år og forplikte seg til å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler mens man er medlem. 

Når vi får inn en innmelding der navnet ditt står som verver registrerer vi et vervepoeng på deg.

Dersom du har vervet et medlem som glemte å oppgi deg som verver, så kan du sende en e-post til iogt@iogt.no og fortelle hvem du har vervet, så får vi registrert vervepoenget ditt likevel. 

Alle som er meldt inn i IOGT etter 20. august 2022 har også fått et vervepoeng i velkomstgave.

Vervepoeng kan byttes i premier. Når du bestiller en vervepremie strykes tilsvarende antall vervepoeng fra din "vervekonto". Om du har flere poeng igjen, kan du bestille en ny premie. Eller du kan verve flere medlemmer og få en premie som er verdt flere poeng.

Ansatte som er medlem i IOGT får poeng på lik linje med andre medlemmer med et unntak: Medlemmer som verves når man får betalt av IOGT for å stå på vervestand eller drive telefonverving får man ikke poeng for.