Får ansatte i IOGT vervepoeng?

Ansatte som er medlem i IOGT får poeng på lik linje med andre medlemmer med et unntak: Medlemmer som verves når man får betalt av IOGT for å stå på vervestand eller drive telefonverving får man ikke poeng for. 

Noen ansatte har det å arrangere stands som en del av sin stilling. De får da altså ikke poeng for de som verves på stand, men vil få poeng dersom de verver venner, velger å stå på stand på sin fritid, eller f.eks. verver medlemmer på et arrangement de deltar på (Også dersom de er på arrangementet i kraft av sin jobb, så lenge formålet med at de er der ikke er at de skal verve). 

Mange av IOGTs ansatte er også engasjerte medlemmer i organisasjonen, og vi ønsker å gi dem motivasjon til å ha ekstra fokus på verving på lik linje med andre medlemmer. 

Bonuspremie

Hvis vi når landsmøtets vervemål om 700 nye medlemmer i 2024 trekker vi en bonuspremie:

Vinn en reise med Forut til Sri Lanka eller Nepal. (Du kan gi premien til en venn)

Hvem kan vinne?
Alle som har betalt medlemskontingent i 2024 får et lodd. I tillegg får du et lodd for hvert nye medlem du verver.

Bonuspremien trekkes ev. i januar 2025.