Resultater 2024

Følg med på oppdaterte ververesultater hver måned. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer (medspillere er ikke med i tallene).

Oppdatert 11. april 2024

Se resultatene fra kampanjen i 2023 og 2022

274 nye medlemmer hittil i år

Klarer vi å få med 700 nye medlemmer i 2024

Ny sjanse for bonuspremie i 2024

Siden vi ikke nådde vervemålet for 2023 ble det ikke trukket noen bonuspremie, men vi har valgt å videreføre denne til 2024. En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet for 2024. Verv et nytt medlem i 2024 og få et lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Per-Arne Lillebø

78

medlemmer

Helmer Nilsen

76

medlemmer

Elisabeth Kristiansen

40

medlemmer

Tor Martin Flø Gustad

14

medlemmer

Ronny Klausen

10

medlemmer

Knut Aron Fludal

              8

medlemmer

   

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.