Resultater 2024

Følg med på oppdaterte ververesultater hver måned. Se hvem som har vervet flest, og hvilke områder som har fått flest nye medlemmer.

Oppdatert 15. februar 2024

Se resultatene fra kampanjen i 2023 og 2022

74 nye medlemmer hittil i år

Klarer vi å få med 700 nye medlemmer i 2024

Ny sjanse for bonuspremie i 2024

Siden vi ikke nådde vervemålet for 2023 ble det ikke trukket noen bonuspremie, men vi har valgt å videreføre denne til 2024. En heldig vinner kan få en spennende reise til Nepal, Sri Lanka eller Sør-Afrika hvis vi når målet for 2024. Verv et nytt medlem i 2024 og få et lodd i lotteriet. 

Vervetoppen

Helmer Nilsen

24

medlemmer

Elisabeth Kristiansen

18

medlemmer

Ronny Klausen

10

medlemmer

Knut Aron Fludal

8

medlemmer

Mona Svartås

3

medlemmer

     
   

Nye medlemmer fordelt på områder

Nye medlemmer fordelt på regioner

* Medlemmene kan ha blitt vervet av medlemmer i en annen regionen en der de bor. Medlemmer blir meldt inn i området og regionen de bor i. Oversikten over viser hvor mange som er meldt inn i de ulike områdene og regionene, ikke hvor mange medlemmer hvert område/region har stått for vervingen av.