57 nye medlemmer i januar

Verveåret 2024 er i gang med 57 nye medlemmer i januar. Vi fortsetter dermed den gode trenden fra 2023.

Pr. 31.12.2023 så var vi 2808 betalende medlemmer, en økning på 281 fra 2022. Det betyr at vi de to siste årene har økt medlemstallet med 475 medlemmer. Som de to siste årene er det særlig Region Midt som utmerker seg som storververe, men andre regioner kan også vise til medlemsvekst i fjor. Vi vervet 547 nye medlemmer i 2023. I 2022 var tallet 368 medlemmer. Så det er en pen økning.

Mål å få 3500 medlemmer

I arbeidsplanen for perioden er målet å nå 3500 medlemmer i løpet av de to neste årene. – Tallene for de to siste årene viser at dette er fullt mulig, mener leder i IOGT, Ørnulf Thorbjørnsen. Han viser også til at landsmøtet i fjor vedtok å øke budsjettet med midler til verving for de neste to årene. – Skal vi lykkes er det avhengig av at vi setter verving høyt på prioriteringslisten, både lokalt og regionalt. Vi må ut og snakke med folk og fortelle hva IOGT arbeider for, og knytte til oss de som deler vårt syn på rus og ruspolitikk.

Et flertall av dagens medlemmer er vervet de siste ti årene. – Det viser hvordan organisasjonen er i endring, sier Thorbjørnsen. – Det er en utfordring for oss alle hvordan vi utvikler organisasjonen for å ta nye medlemmer godt imot.

19.00-21.00 28. februar 2024

Nordre Skøyen Hovedgård

9.00-15.00 19. mars 2024

Følg seminaret på nett eller delta fysisk på Litteraturhuset i Oslo

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

Den politiske avdelingen på kontoret er nå godt i gang med å engasjere seg og påvirke lokal alkoholpolitikk.

Forut er IOGTs egen bistandsorganisasjon. 16. juni inviterer Forut og IOGT Bryn til en hyggelig inspirasjonssamling  i Oslo med underholdning og historier fra FORUTs arbeid for trygge barn.

Sterk&Klar er IOGTs forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre. 19. mars inviterer vi alle som jobber i skolen og med ungdom til gratis fagdag med konkrete tips og verktøy. Forebygging er nøkkelordet.