Ditt valg betyr noe for andre

Barn lærer av sine foreldre, og venner påvirker hverandre. Alle vokser vi inn i en måte å bruke rusmidler på som er vanlig i det miljøet vi er en del av. Alkoholvaner smitter.

Miljøet påvirkes av om en eller flere velger å ikke drikke alkohol. Det skaper færre drikkesituasjoner, og senker terskelen for at flere kan gjøre samme valg.

18 % av oss drakk ikke alkohol i 2015. Mange flere velger å ikke drikke sammen med barn eller er forsiktige når de ikke kjenner historien til dem de er sammen med. Ved å ta stilling og ha et bevisst forhold til alkoholbruk påvirker du de som er rundt deg. Gjennom IOGT kan du påvirke samfunnet - både opinionen og politikerne.

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.