Forebygg blant venner og familie

Alkoholvaner smitter. Du påvirker menneskene rundt deg. Alle vokser vi inn i en måte å bruke rusmidler på som er vanlig i det miljøet vi er en del av. Begynn med å snakke med de rundt deg om rus og forebygging. Sammen forandrer vi alkoholkulturen.

Barn lærer av sine foreldre, og venner påvirker hverandre. Alle vokser vi inn i en måte å bruke rusmidler på som er vanlig i det miljøet vi er en del av. Alkoholvaner smitter.

Det er foreldre som lærer ungdom, fra de er små, hvordan de skal håndtere ulike situasjoner, kanskje ikke alltid bevisst. 

I forbindelse med våre kampanjer sender vi ut informasjon og oppfordrer til å spre budskapet blant kjente og ukjente. Tar du en samtale med dine venner?