Foreldre er de viktigste rusforebyggerne

Det er foreldre som lærer ungdom, fra de er små, hvordan de skal håndtere ulike situasjoner, kanskje ikke alltid bevisst. 

I perioden mellom 13 og 17 år vil de fleste ungdommer møte, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til rusmidler på. Det er derfor spesielt viktig å sette fokus på temaet i ungdomsskoletiden. Det er forkningsmessig belegg for å hevde at foreldre er barn og unges viktigste ressurs, og ingen kan som dem påvirke barnas adferd og utvikling. Gjennom Sterk&Klar ønsker vi å gjøre foreldre oppmerksom på og bevisst sin funksjon som rollemodell og sin mulighet til å påvirke sine barns valg.

Les mer om foreldrerollen på Sterk og Klar sin nettside. 

Forebyggingsplattform

Antatt grad av helsefremmende og forebyggende effekter av våre tiltak.

Vi får midler til mye av vårt forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Dette er hva vi har skrevet i søknaden omkring det faglige grunnlaget for våre valg i forebyggingsarbeidet.