Sammensenteret i Laksevåg, Bergen

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no

Man kan også sende henvendelser via messenger på Facebook: Sammen senteret Laksevåg

Våre åpningstider er f.o.m mandag t.o.m fredag 10:00 - 14:00

Sammen senteret Laksevåg er et lavterskel ettervernstilbud, samt  dag- og aktivitets senter, primært for mennesker med en rusmiddelavhengighet. 

Bergen kommune har et LAR senter lokalisert i nærområdet til Sammen senteret Laksevåg. En del av hensikten med å legge tiltaket mellom LAR senteret og Strax huset som er kommunens MO senter på Laksevåg, er at brukerne skal få et tilbud med en litt "annen terskel"  i sitt nærmiljø. Vi ønsker å bidra til at en  kan være med å minske trykket på det offentlige rommet i Bergen sentrum, og også nærområdet  Strax- huset som ligger i gå avstand til senteret. 

Senteret serverer frokost og varm næringsrik mat til middag. Senteret gir også ut mat ved behov. Senteret har også regelmessig tilbud om klipp. I tillegg gis NADA øre akupunktur for abstinens symptomer, som for eksempel angst og uro for de som trenger slik hjelp. Senteret har eget skjermet rom, for maksimal effekt i rolige omgivelser.

For de av våre brukere som ikke har fast bosted er det også  tilgang til dusj, og vask og tørk av klær. Vi gir også ut klær, sko og andre forbruksartikler, som eksempelvis hygieneartikler ved behov. Våre brukere har også tilgang til telefon, PC og aviser. 

Våre besøkende har også tilbud om jurisisk assistanse, gjennom Gatejuristene som har saksmottak på senteret med jevne mellomrom.

Sammen senteret Laksevåg organiserer enkle aktiviteter som tegning, maling, håndarbeid og ellers det som man kan få til med de ressursene vi har til rådighet. Frivillig som arbeider som kunstner har har ansvar for slike aktiviteter.
Senteret har også en sjark og en skøyte til disposisjon, og gjennomfører fisketur med brukerne. I tillegg også fisketurer i nærområdet fra land.

Vi har fokus på musikk som aktivitet, og senteret har egne gitarer og Keyboard. Frivillige og brukere med god musikk-kompetanse er med på å organisere slik aktivitet.

Det er vektlagt at brukerne av senteret skal ha mulighet til å samarbeide og være med i den daglige driften, i den grad det er mulig. Mange av våre brukere er derfor med på praktiske gjøremål som gulvvask, tillaging av frokost, kaffekoking, sortering av klær, rydding av uteområdet, samt vedlikehold og arbeid i en liten bakhage. 

I tilegg samarbeides det om mange andre store og små arbeidsoppgaver på senteret. Sammen senteret har også utsalg av gatemagasinet Megafon, samt salg av paraplyer gjennom ungdomsbedriften SKY.

Sammen

Fagsjef:

Grethe Reinhardtsen
46623920
grethe@iogt.no

Gaver til Sammen

Dersom gaven gjelder en bestemt by eller et bestemt formål er det fint om gaven merkes med dette.

Sammen sentre:

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon: 
E-post: cecilie.hauge@iogt.no

Adresse: Breidablikkgata 178, Pb.655, 5502 Haugesund
(Krysset Breidablikkgata/Skjoldavegen)
Telefon: 40 34 75 46
E-post: hilde.louise.hansen@iogt.no

Adresse: Skippergata 67, 4614 Kristiansand
Telefon: 902 91 662 (besvares i tidsrommet 09.00 - 15.30)
E-post: robin.suckow@iogt.no

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no