Hva er Klar for barnebarn?

Klar for barnebarn støtter besteforeldre i deres viktige rolle som omsorgspersoner.

Prosjektet tar også opp den stadig økende alkoholbruken i besteforeldregenerasjonen, og hvordan man som besteforelder kan forholde seg til det.    

Klar for barnebarn

Prosjektleder:
Solveig Rauan Holten
solveig@iogt.no
99540087