Fakta

En god oppvekst med trygge støttespillere og gode rollemodeller virker forebyggende.

Det er mange måter å være besteforelder på idag. Hvilken rolle vil du ha? 

Den gode relasjonen mellom besteforeldre og barnebarn er ikke bare er gunstig for de unge, men også for besteforeldrene selv.