Gode besteforeldre lever lenger

Den gode relasjonen mellom besteforeldre og barnebarn er ikke bare er gunstig for de unge, men også for besteforeldrene selv.

En ny australsk studie viser en tydelig sammenheng mellom besteforeldres omsorg for sine barnebarn, og økt levealder. Ja, besteforeldre som har et nært forhold til barnebarna sine, lever lenger. 

Klar for barnebarn

Prosjektleder:
Solveig Rauan Holten
solveig@iogt.no
99540087