Utviklingshemming og rus

Det ble produsert podkast fra fagdagene av Smiløkka i Tønsberg.

ALLE skal kunne leve frie og meningsfulle liv uten at rus skal stå i veien - også mennesker med utviklingshemning. Denne gruppen har lett for å bli kasteballer mellom forskjellige instanser og det er lite kunnskap om hvor mye rus det er blant dem og i hvilken grad det fører til problemer

Prosjektet URO: Utviklingshemming – Rus - Opplysning, er satt i gang av regionkonsulent Lise Holm i IOGT region sør, med støtte fra stiftelsen Dam og i samarbeid med Korus Sør. Prosjektet er nå i en kartleggingsfase.

Les mer om IOGT-URO her

Sentralstyreleder Ørnulf Thorbjørnsen og regionkonsulent i IOGT Sør Lise Holm åpner fagdagene.

Stor etterspørsel etter kunnskap

Første del av kartleggingen ble gjennomført som to fagdager skreddersydd for hjelpere og ledere som vil forebygge eller bistå ved problematisk rusbruk eller avhengighet. Ansatte i Tønsberg og Færder kommune ble invitert til å delta. Hele 170 mennesker meldte seg på og deltok i første del av prosjektet.

"

 - Jeg er stolt av at IOGT tar ansvar for denne gruppen mennesker, sa IOGT-leder Ørnulf Thorbjørnsen, under åpningen av fagdagene.

"

 - URO er et banebrytende prosjekt innen ruspolitikken fordi det setter søkelys på et problem svært få har tatt ansvar for tidligere, sier en engasjert Thorbjørnsen etter at første dag er gjennomført, og legger til at oppslutningen på fagdagene beviser at det er en kjempeetterspørsel etter kunnskap på dette området, der IOGT nå kan bli en ledende aktør og på den måten utvide og styrke organisasjonens virksomhet.

 

Det lille vi vet

Det fins svært lite kunnskap og statistikk om mennesker med utviklingshemming og rus. Det lille vi vet er at mellom 10-30% av gruppen har utfordringer knyttet til rus. De har gjerne en mindre kunnskap om og forståelse for hva rus er og hvordan det påvirker. Dermed kan de være mer utsatt for problemer som følge av rusmidler.

Samtidig er det flere som opplever at de blir lært opp til at å drikke øl og vin er en bra ting - det er det jo vanlig at voksne mennesker gjør.

Prosjekt URO har som formål å fremskaffe konkret informasjon og kunnskap om rus og rusbruk blant mennesker med utviklingshemming, få oversikt over manglende tiltak og hva som er nødvendig for å utvikle målrettet informasjons og forebyggingstiltak.

 

Ønsker seg mer samarbeid

Martha Charlotte Lande fra Sammensenteret i Grimstad var også til stede i Tønsberg. Hun forteller at det er mange som besøker senteret som enten har utviklingshemming eller ligger i grenselandet for denne diagnosen. For henne er det også vanskelig å vite hvordan hun skal forholde seg til disse gjestene, fordi hun vet så lite om bakgrunnen deres og apparatet rundt. Det Lande savner aller mest er mer samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.

Les også: IOGTs Sammensentre er et lavterskel dag- og aktivitetstilbud for mennesker med rusproblemer. 

-  Det hadde vært fint om vi kunne utveksle mer informasjon. Når vi får besøkende på senteret er vi i tvil om de klarer å ta vare på seg selv og vi får ingen informasjon fra kommunen, selv når vi ringer og spør. Samtidig sitter vi på en del informasjon som kommunen nok kunne hatt godt av å vite i oppfølgingen av enkelte. Noen opptrer truende eller har en skremmende atferd og da kan vi ikke gjøre annet enn å ringe politiet, selv om det kanskje gjør alt verre for personen.

Håper å løse problemer for både ansatte og brukere

Grupperarbeid under fagdagene skapte stort engasjement og gode samtaler.

Etter fagdagene får de som deltok et spørreskjema. Sammen med Korus Sør skal vi gjøre en analyse av hvilke behov de som jobber med mennesker med utviklingshemming har. Deretter vil det gjøres en rekke dybdeintervjuer med eksperter – mennesker med psykisk utviklingshemming og erfaring med rus – som vil legge grunnlaget for videre arbeid.

Et viktig mål for prosjektet er å framskaffe konkret informasjon og kunnskap om mennesker med utviklingshemming og rus. Få oversikt over manglende tiltak og hva som er nødvendig for å utvikle målrettet informasjons- og forebyggingstiltak.

-  Siden vi har så lite kunnskap om feltet er det for tidlig å konkludere med hva vi skal gjøre enda, sier en fornøyd Lise Holm etter gjennomføringen av innholdsrike og inspirerende fagdager.

 

Har du historier, informasjon eller andre tips til prosjektet er det fint om du sender en e-post til uro@iogt.no

Utviklingshemming – Rus – Opplysning

IOGT-URO har som mål at færre mennesker med utviklingshemming skal bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre.

Prosjektleder: Lise Holm
E-post: lise@iogt.no
Tlf: 90589228

Faglig rådgiver: Bente Årset
E-post: bente@iogt.no
Tlf: 99563972

Har du historier, informasjon eller andre tips til prosjektet? Send gjerne en e-post til uro@iogt.no

Les mer