Markerer verdens overdosedag

Den 31. august hvert år markeres verdens overdosedag hvor vi minnes alle mennesker som har gått bort etter en overdose. Det er en tid for å minnes, og en tid for handling.

Vi er dessverre langt unna regjeringens nullvisjon for overdoser.  Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 324 mennesker døde av overdose i fjor. Det er det høyeste antall overdoser på 20 år.  Hele 49 personer flere enn i 2019.

FHI mener at nedstengingen av mange lavterskeltiltak under pandemien kan ha hatt betydning i tillegg til ekstra sterk heroin i det illegale markedet. Til tross for advarsler ble mange ruspasienter skrevet ut fra behandling for å gjøre plass til koronapasienter i fjor. Det kan se ut som om den største økningen i narkotikadødsfall har skjedd i de områdene av landet som har hatt mest Korona-restriksjoner, som Oslo, Bergen og Viken, i følge FHI.

Forebygging som virker

En overdose kan inntre ved første gangs bruk av f.eks. heroin eller MDMA, likeså vel som den kan inntre hos slitne rusavhengige. Å hindre utbredelse av og eksperimentering med narkotika må derfor være et tydelig mål på linje med forebyggende hjelpetiltak overfor aktive opioidbrukere.

Forskning har vist at enkeltstående informasjonstiltak ofte har liten innvirkning på holdninger og atferd, men at informasjonstiltak som ledd i en bredere forebyggingsinnsats, kan ha stor betydning. Den såkalte Islandsmodellen viser hvordan en kombinasjon av tiltak, som etablering av foreldrenettverk, at foreldrene oppretter felles regelsett for ungdom i et lokalsamfunn og oppfølging fra presse, politi og lokale organisasjoner, samlet har ført til drastiske reduksjoner i bruken av tobakk, alkohol og narkotika på Island.

Narkotikaforebyggende tiltak kan ikke isoleres til en enkelt etat eller organisasjon. Både familie, lokalsamfunn, skole og nasjonale instanser og organisasjoner må ta et ansvar dersom informasjonsinnsatsene skal lykkes.

Opioidavhenge må tilbys langtidsvirkende naltrekson

Utdeling av nalokson nesespray har vært positivt, men nesesprayen må gis av en annen person. Og vi vet at flertallet av overdoser skjer i private leiligheter eller sammenhenger hvor brukeren er alene. Det er i flere år forsket på om langtidsvirkende naltrekson kan bidra til å redusere overdoser. Med en injeksjon en gang i måneden kan virkningen av heroin og andre opioider blokkeres. Frivillige organisasjoner har i flere år presset på for at opioidavhengige som skrives ut av fengsel eller medikamentfrie behandlingsinstitusjner skal få tilbud om en injeksjon med langtidsvirkende naltrekson, som vil beskytte dem mot overdoser etter utskrivning. 

6 av 10 dødsfall skyldes reseptbelagte stoffer

Til sammen 179 personer døde av andre opioider enn heroin, en blanding av LAR-medisiner og andre smertestillende medikamenter, store deler av dem foreskrevet av lege. Noen av dem er anskaffet på det illegale markedet. 

USA har mange ganger så høye overdosetall som Norge. Det startet med en overforskrivning av smertestillende medikamenter for 20 år siden. Når myndighetene så forsøkte å stramme inn, var mange allerede så sterkt avhengige at de søkte seg til det illegale heroinmarkedet, som dermed har fått et oppsving. Dersom vi skal unngå å få samme utvikling i Norge, må vi sette inn tiltak nå.

Uforsvarlig forskrivning av smertestillende kan bli en mulig folkehelsekrise som også kan medføre en ny heroinboom. Denne forskrivningen må stanses. Smertepasienter og helsepersonell må få veiledning i overgang til andre smertedempende metoder og medikamenter enn opioider.

Vi ser fram til at den nasjonale overdosestrategien nå utvides til å bekjempe den pågående trenden med overdoser av legeforskrevne smertestillende medikamenter.

IOGT markerer dagen

I Oslo inviterer IOGT sammen med mange andre organisasjoner på rusfeltet til en markering foran Stortinget om ettermiddagen. Vi samles for å henge opp hjerter til minne om nære og kjære som har forlatt oss i overdose og høre appeller og tanker om hvordan vi kan forebygge flere overdoser i fremtiden. Thomas Clausen fra Seraf gir oss status på overdosesituasjonen i Norge. Mona og Arne Bratland mistet sin sønn som følge av overdose og forteller sin sterke historie. Venjas Harem, et rockeband bestående av tidligere kriminelle rusmisbrukere og Venja, spiller før, under og etter arrangementet. 

Dagen markeres også på våre Sammensentre rundt om i landet. Det vil bli minnestund og mulighet til å henge opp et hjerte for de vi har mistet i tillegg til at brukere og frivillige deltar sammen på de lokale markeringene. 

Minnevegg på IOGTs Sammensenter i Kristiansand i forkant av overdosedagen i fjor.

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024