Ikke forebygging, men en normaliseringskampanje

- God rusforebygging handler om å holde tilgjengelighet og etterspørselen lav, og å styrke de rusfrie aktivitetene og positiv grensesetting. Denne kampanjen fra legaliseringsbevegelsen legger til rette for økt bruk, sier IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes.

- IOGT frykter at denne kampanjen vil oppleves som reklame for MDMA og bidra til normalisering og økt aksept for bruk av både dette og andre illegale rusmidler, fortsetter hun. 

"

- Det vi trenger er å stryke holdningene blant majoriteten av de unge om at dette ikke er stoffer som man ønsker å bruke, sier Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT i Norge.

"

Hun påpeker at Foreningen Tryggere Ruspolitikk har legalisering av rusmidler som agenda. De hevder at de med denne kampanjen fremmer fakta, men de underkommuniserer risiko ved bruk av stoffet og gir inntrykk av at det er ufarlig å bruke ecstasy og GHB bare du gjør det på den rette måten. Fakta er at risiko varierer fra person til person.

Les også: Myter og fakta om Cannabis

- IOGT i Norge driver et omfattende rusforebyggende arbeid for ungdom, blant annet gjennom Sterk&Klar og Trygg ungdom. Som en organisasjon som er grunnleggende opptatt av å forebygge russkader blant unge mennesker, tar vi sterkt avstand fra dette budskapet, sier Widnes.

Uforståelig at Helsedirektoratet støtter dette

IOGT opplever det også paradoksalt at Helsedepartementet har valgt å støtte nettsiden med midler som fra Stortinget er bevilget til rusforebyggende arbeid.

Les også: Det skal være lett for ungdom å ta rusfrie valg.

- Dette er ikke forebygging, det er en normaliseringskampanje. sier Widnes. - Vi har en relativt lav ungdomsbruk av illegale rusmidler i Norge. Da trenger vi politisk vilje og finansielle muskler til å stryke holdningene blant majoriteten av de unge om at dette ikke er stoffer som man ønsker å bruke.

Mange er skeptiske til kampanjen

- Er det helseministerens vurdering at kampanjen Rusopplysningen.no til Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) er i tråd med formålet til Helsedirektoratets tilskuddsordning, og mener han at ungdom og andre bør lytte til denne typen oppfordringer om såkalt trygg bruk av illegale rusmidler, eller ser han at slike råd er uheldige og kan gi ungdom en falsk trygghet, og samtidig bidra til å bagatellisere risikoen ved bruk av narkotiske rusmidler som GHB og MDMA? spør Tellef Inge Mørland (A) til i et skriftlig spørsmål til helseministeren på stortinget.no 

- Vi hadde nærmere 250 narkotikarelaterte dødsfall i 2017. Forebyggende tiltak tror jeg vi alle er for. Men jeg er redd for at denne kampanjen dessverre er med på å senke terskelen for å ta ibruk rusmidler og ikke fungerer som et forebyggende tiltak, sier Tellef Inge Mørland i Dagsnytt 18 den 24. oktober

- Vi har fått ganske mange henvendelser fra et veldig bredt miljø. Bl.a. fra pårørende organisasjoner som opplever at dette er å overse hvor alvorlige problemer det skaper for den enkelte som får en avhengighet og også de som står rundt. Dette er å senke terskelen for at ungdom skal prøve narkotika. For vi vet jo at risikooppfatningen har veldig stor betydning for om man tør å prøve et rusmiddel, sier generalsekretær i Actis Pernille Husby i Dagsrevyen21 24. oktober

- rusopplysningen.no markedsfører GHB, heroin og LSD som er faktisk ulovelige produkter her i Norge. Og sier til alle Osloungdom at hvis du bruker heroin så er det helt greit, hvis ikke du er alene og hvis du tar riktig dose. Vi må reagere, sier Fremskrittspartiets helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen til Dagsnytt i Nrk P1 25. oktober kl. 06.00

- Dette er å markedsføre narkotika, og det er ikke lov i Norge. Kampanjen er et sterkt signal om at narkotika er et lovlig stoff i Norge. Det er det ikke, sier Fremskrittspartiets helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen til Nettavisen.

Ønsker du god og kvalitetssikret informasjon om rusmidler anbefaler vi heller å bruke disse sidene - RUStelefonen og Folkehelseinstituttet.

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024