IOGT i Larvik

Leder: Jan A. Meyer, Sverres gate 10, 3256 Larvik. Tlf. 911 48 494, e-post: jan.a.meyer@online.no.

Sekretær: Roar Olsen, Sandveien 6, 3270 Larvik.
Tlf. 909 52 247, e-post: roarlarvik@yahoo.no.

Avdelingen har vanligvis møter på mandager kl. 19.00, i Riddergården, Øvre Torggate 1, 3256 Larvik.

Avdelinger i Vestfold

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Leder: Jan A. Meyer, Sverres gate 10, 3256 Larvik. Tlf. 911 48 494, e-post: jan.a.meyer@online.no.

Kontaktperson: Rolf Storm-Solberg, Wilh. Wilhelmsensvei 16, 3112 Tønsberg.
Tlf. 33 33 06 13 / 917 46 979, e-post: r.stormsolberg@online.no.

Leder: Bodil Hytten, Baldersgate 4A, 3182 Horten.
Tlf. 33 04 50 11 / 920 33 857, e-post: hytten1947@gmail.com.

Leder: Terje Ruud, Grevlingstien 2B, 3188 Horten.
Tlf. 995 13 553, e-post: terjeruud@outlook.com.

Leder: Johan Magnus Mortensen, Røysebekkveien 16, 3218 Sandefjord.
Tlf. 33 45 00 27 / 901 20 223, e-post: vestmort@online.no.