Regionstyret

Regionstyret består av 7 faste representanter og 2 vararepresentanter (Inger Helene Berg og Tor Hermansen).

Styrets leder er Tor Arne Walskaar. Styresammensetningen er svært stabil og styret vårt har arbeidet sammen i mange år for å nå regionens mål.

Nils Johan Svalastog Garnes

95178552

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Heidi Kristin Jonsson

48299040

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Tor Arne Walskaar

Styreleder, IOGT Region Sør-Norge

913 80 203

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Trond Aasland

Nestleder, IOGT region Sør-Norge

905 89 981

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Berit Langseid

Økonomiansvarlig, IOGT region Sør-Norge

909 14 188

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Per Skaugset

Styremedlem, IOGT region Sør-Norge

909 97 100

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Helmer Nilsen

Styremedlem, IOGT region Sør-Norge

909 37 343

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Svein Olsbu

Styremedlem, IOGT region Sør-Norge

905 66 148

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)