Losje «Prøven», nr. 303 – Drammen

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.

Sekretær/kontaktperson: Halvard Aasen, e-post: halvard.asen@hotmail.com

Sted: Åssiden kirkes møterom, Åkerveien 2, 3024 Drammen

Losjen har møter annenhver torsdag, kl. 19.00.

Avdelinger i Søndre Buskerud

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Leder: Helge A. Solberg.
Finn Blakstadsvei 76, 3081 Drammen.
E-post: he-ants@online.no

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.