Losje «Første Norske», nr. 1 – Porsgrunn

Leder: Thor Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn.
Tlf. 35 51 08 92 / 970 78 454.

IOGT i Porsgrunn, Skien og Brevik har felles møter, i hovedsak møte hver fjerde torsdag, kl. 18.00, i 2. etasje i Eeks Gård, Rådhusgata 2, 3724 Skien.

Avdelinger i Grenland

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Kontaktperson: Birgit Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn, Birgit.Lia@sf-nett.no

Leder: Thor Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn.
Tlf. 35 51 08 92 / 970 78 454.

Kontaktperson: Berit Langseid, Skauenveien 11, 3746 Skien.
Tlf. 35 52 15 99 / 909 14 188, e-post: berit@langseid.no.