Søndre Buskerud

Leder: Helmer Nilsen, tlf. 909 37 343, e-post: helmer.iogt@outlook.com

Leder: Helmer Nilsen, Thorrudgate 26B, 3031 Drammen.
Tlf. 32 88 63 14 / 909 37 343, e-post: helmer.iogt@outlook.com
Styremedlem: Rolf Larsen, Kastanjeveien 72, 3026 Drammen, e-post: rolf@teletron.no.
Styremedlem: Halvard Åsen, Hasselveien 7, 3070 Sande i Vestfold, e-post: halvard.asen@hotmail.com.
Styremedlem: Michael Hansen, Kalkveien 23, 3050 Mjøndalen.
Tlf. 984 32 742, e-post: michael.hansen1973@hotmail.com.

IOGT-aktiviteter i Søndre Buskerud:

Enestående familier – Drammensgruppa, Kongsberggruppa og Asker- og Røykengruppa:
Åpne familieaktiviteter for voksne som ofte er alene med barn arrangeres både i Drammen, i Kongsberg og i Asker/Røyken.
Aktivitetsoversikt og påmelding finner du på www.eneståendefamilier.no. Du finner oss også på Facebook.
Kontaktinformasjon til Drammensgruppa:
E-post: drammen@enestaaendefamilier.no
Kontaktinformasjon til Kongsberggruppa:
E-post: kongsberg@enestaaendefamilier.no
Kontaktinformasjon til Asker- og Røykengruppa:
E-post: royken@enestaandefamilier.no.

Avdelinger:

Leder: Helge A. Solberg.
Finn Blakstadsvei 76, 3081 Drammen.
E-post: he-ants@online.no

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.

Avdelinger i Søndre Buskerud

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Leder: Helge A. Solberg.
Finn Blakstadsvei 76, 3081 Drammen.
E-post: he-ants@online.no

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.