Grenland

Leder: Per Skaugset, tlf. 909 97 100 , e-post: pe-skau@online.no.

Leder: Per Skaugset, Borgeåsen Terrasse 15, 3911 Porsgrunn.
Tlf. 35 55 61 22 / 909 97 100, e-post: pe-skau@online.no.
Sekretær: Birgit Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn, Birgit.Lia@sf-nett.no
Kasserer: Berit Langseid, Skauenveien 11, 3746 Skien.
Tlf. 35 52 15 99 / 909 14 188, e-post: berit@langseid.no.
Styremedlem: Knut Birger Olsen, Wettergreens vei 3B, 3738 Skien.
Tlf. 930 38 463, e-post: knutbol@hotmail.com.
Styremedlem: Åge Haugan, Edv. Myhresvei 6C, 3738 Skien.
Varamedlem: Thor Lia, Porsgrunn.

IOGT-aktiviteter i Grenland:

Enestående familier – Telemarksgruppene
Vi har åpne familieaktiviteter for voksne som ofte er alene med barn i området rundt Skien/Porsgrunn og Bø. Til dette arbeidet søker vi både frivillige ledere og deltakere. Aktivitetsoversikt og påmelding finner du på www.eneståendefamilier.no. Du finner oss også på Facebook.
Kontaktinformasjon i Skien: e-post: skien@enestaaendefamilier.no.
Kontaktinformasjon i Bø: e-post: bo@enestaaendefamilier.no.

Sammen-senteret i Porsgrunn
Dag- og aktivitetssenter som blant annet driver med matutdeling til rusmisbrukere. Nye frivillige medhjelpere er alltid velkomne!
Les mer her: http://iogt.no/om-oss/hva-gjoer-iogt/tiltak/sammen

Avdelinger:

Kontaktperson: Birgit Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn, Birgit.Lia@sf-nett.no

Leder: Thor Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn.
Tlf. 35 51 08 92 / 970 78 454.

Kontaktperson: Berit Langseid, Skauenveien 11, 3746 Skien.
Tlf. 35 52 15 99 / 909 14 188, e-post: berit@langseid.no.

Avdelinger i Grenland

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Kontaktperson: Birgit Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn, Birgit.Lia@sf-nett.no

Leder: Thor Lia, Hesteskoen 40, 3924 Porsgrunn.
Tlf. 35 51 08 92 / 970 78 454.

Kontaktperson: Berit Langseid, Skauenveien 11, 3746 Skien.
Tlf. 35 52 15 99 / 909 14 188, e-post: berit@langseid.no.