Region Sør

Regionen omfatter: Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud - fra Flekkefjord i sør til Drammen i nord.

Svein Børge Haugberg

Regionleder, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Tor Arne Walskaar

Nestleder, IOGT Region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Trond Aasland

Økonomiansvarlig, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Berit Langseid

Styremedlem, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Per Skaugset

Styremedlem, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Hanne Gade Ringdal

Styremedlem, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Helmer Nilsen

Varamedlem, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Svein Olsbu

Styremedlem, IOGT region Sør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Solveig Rauan Holten

Regionkonsulent, Region Sør-Norge (permisjon)

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Trude Sletteberg

Regionkonsulent, region Sør-Norge

Dronningensgt. 1 A, 3211 Sandefjord

97614519

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Områder:

Fungerende leder: Tor Arne Walskaar, tlf. 38 01 44 96 / 913 80 203, e-post: walskatk@start.no

Leder: Thorleif Jenssen, tlf. 970 31 567, e-post: randje@online.no.

Leder: Per Skaugset, tlf. 909 97 100 , e-post: pe-skau@online.no.

Fungerende leder: Helmer Nilsen, tlf. 909 37 343, e-post: helmer@asklandservice.no.

Leder: Roar Olsen, tlf. 909 52 247, e-post: roarlarvik@yahoo.no.