Arbeidsplan 2024 - 2025

Arbeidsplanen 2024-2025 vedtatt på landsmøtet.

INNLEDNING

 IOGT har gjort en viktig innsats i Norge i snart 150 år. Vi er stolte av å ha engasjerte medlemmer og frivillige, enten de er nye de siste årene eller har vært med lenge. Det gir oss et godt grunnlag for å vokse, skape økt medlemsengasjement og styrke vår posisjon som en viktig forebyggingsaktør. 

 Landsmøteperioden 2024-2025 får et hovedfokus på utvikling og fornyelse. Arbeidet skal involvere hele organisasjonen og må bygge på felles forståelse av utfordringer og formål. Erfaringene med verving viser at vi har et vekstpotensial. Vi må ha en ærlig debatt om utfordringene rundt å holde organisasjonsapparatet oppe og å engasjere flere når mange av dagens avdelinger forsvinner.

 Vi har utarbeidet en kort arbeidsplan for perioden med klare prioriteringer. Planen forteller derfor ikke alt vi skal gjøre, men det viktigste. Ledere lokalt og regionalt må føle ansvar for at planen følges opp. Det må være god intern kommunikasjon for å sikre god koordinering av arbeidet. De ansattressursene som vi har, må også settes inn i å gjennomføre planen. 

 Skal vi lykkes med planen er det helt nødvendig å skape mer engasjement og tilhørighet til organisasjonen blant medlemmene gjennom å arrangere sosiale aktiviteter, støtte opp om de aktivitetene som alt finnes og å gi alle gode muligheter til å delta i beslutningene i organisasjonen. 

 

HOVEDOPPGAVER FOR PERIODEN ER Å

 1.Utvikle en fremtidsrettet organisasjon: Gjennomføre en prosess der målet er å fremme et forslag til landsmøtet 2025 til hvordan organisasjonen skal se ut når vi går inn i feiringen av IOGTs 150 år i 2027. Sørge for at alle nivåer i organisasjonen, medlemmer, ansatte og frivillige blir involvert. 

 2. Styrke aktiviteter og program: Prioritere forebygging rettet mot foreldre og andre ansvarspersoner for å mobilisere voksengenerasjonen i arbeid for barn og unge, sette agenda i rusmiddelpolitikken og motvirke normalisering av rusmiddelbruk. Gjennomgå porteføljen med prosjekter for å gjøre en vurdering av hvordan vi skal jobbe videre i tråd med vår forebyggings-strategi. Videreføre det sosiale arbeidet vi gjør i dag for å støtte mennesker som har eller har hatt rusproblemer. 

 3. Øke medlemstallet. Øke medlemstallet både gjennom å rekruttere nye medlemmer og holde på de vi har. Fortsette med vervekampanjer og -premier for å stimulere enkeltmedlemmer til å verve. Nå ut til mulige medlemmer gjennom å stå på stands, sosiale medier, lokale nettverk og gjennom våre aktiviteter og prosjekter. Målet er å ha 3500 medlemmer mot slutten av perioden. 

 4. Øke synligheten til organisasjonen. Øke synligheten gjennom å delta i den offentlige debatten, gjennom kampanjer og aktiviteter øke kjennskapen til det vi driver med, og ved å ha et godt forhold til media. Jobbe med egne medier som podcast, medlemsblad, nettsider og video både når det gjelder form og innhold. Målet er å øke den generelle kjennskapen til IOGT og vårt arbeid. 

 5. Øke antallet engasjerte personer. Skaffe flere engasjerte personer som er klar til å ha foredrag, møter, workshops i vårt politiske og forebyggende arbeid. Dette kan gjøres ved å involvere eksisterende medlemmer og frivillige, bruke nettverk, frivillighet.no. Tilby skolering.

 6. Kvalitetssikre prosesser og evaluering av aktiviteter. Regelmessig evaluere våre aktiviteter. Sørge for at kvalitetshåndboken vår og de strategiene og retningslinjene som ligger her brukes aktivt i organisasjonen. Gjennomføre høringer og undersøkelser blant medlemmer, frivillige og andre. På bakgrunn av arbeidsplanen lage en mer detaljert handlingsplan som verktøy for sentralstyret. 

 

9.00-15.00 19. mars 2024

Følg seminaret på nett eller delta fysisk på Litteraturhuset i Oslo

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

Bli med på fem spennende dager tur i rusfritt fellesskap 4.-9. september 2024. En tur full av god mat, severdigheter, besøk til småprodusenter, kulturopplevelser med blant annet besøk til Pompei og landsbyfesten Festa del’Uva – og selvsagt hyggelig samvær.

Den politiske avdelingen på kontoret er nå godt i gang med å engasjere seg og påvirke lokal alkoholpolitikk.

Forut er IOGTs egen bistandsorganisasjon. 16. juni inviterer Forut og IOGT Bryn til en hyggelig inspirasjonssamling  i Oslo med underholdning og historier fra FORUTs arbeid for trygge barn.