Ruspolitikk for de sterke

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.

Legalisering av cannabis er ikke løsningen på utfordringene med gjenger og en svart økonomi. Det er veien å gå for å støtte opp om en usolidarisk, kynisk og kommersiell industri.

Det er viktig å hindre at ungdommer kommer i kontakt med kriminelle miljøer. Utenforskap, sosiale forskjeller og foreldre som har satt seg selv på siden er noe av det som bidrar til rekrutteringen til gjengene. Det er dette vi må gjøre noe med. Det gjør vi ikke ved å legalisere flere rusmidler.

De som rammes hardest av cannabisbruk er de svakeste sosioøkonomiske gruppene, barn og unge. Det oppleves derfor som et svik mot disse gruppene når politikere tar til orde for en politikk som svekker viktige rusforebyggende virkemidler.

Fjerner ikke det svarte markedet

Noen av dem som i det siste har kommentert den kriminelle cannabisomsetningen i Oslo uttaler seg som om legalisering vil fjerne det svarte markedet. At det er en lite sannsynlig konsekvens vet vi fra alkoholområdet.  Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge klarer vi ikke å hindre et illegalt marked eller at mindreårige drikker. Ungdom får tak i alkohol selv om det ikke er lov å selge til dem. Alkohol plukkes fra foreldrenes barskap, eldre ungdommer kjøper til dem, og årlige undersøkelser viser at ungdommene selv får kjøpt alkohol i dagligvareforretningene og på Vinmonopolet. Mange steder i landet har ungdom også enkel tilgang til å kjøpe smuglervarer og hjemmeprodusert.

Colorado: Svart marked på tross av legalisering.

Skal tjene penger

Det er lenge siden cannabis var en slags hjemmeindustri for idealister. I dag er det en industri på linje med andre industrier med stor påvirkningskraft på våre kostvaner, som alkohol, tobakk, sukker og legemidler. Cannabis-industrien skal tjene penger og lobber aktivt for legalisering. Med utsiktene til å nå store fremtidige markeder for cannabis til rekreasjonsbruk har den lært av sine venner i alkohol- og tobakksindustrien. Storforbrukere blir en legitim målgruppe og det jaktes etter nye markeder. Det utvikles stadig nye og attraktive produkter for nye forbrukere som eksempel brus, is, sjokolade, kake og øl med cannabis.

Big cannabis - fremveksten av en ny industri.

Den samme industrien blir sterkere jo flere land som legaliserer og åpner opp sine markeder. Også en statlig regulert cannabisomsetning i Norge vil bidra til å øke profitten til de store selskapene. Det vil gi dem større muskler inn mot land som ikke har økonomi og strukturer til å begrense reklame og ulovlig omsetning.

Dette vil særlig ramme de fattigste og mest ressurssvake land og befolkningsgrupper. På sammen måte som de rammes hardest av alkohol- og tobakksindustrien i dag. Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under denne industrien. Det stopper hverken gjenger i Norge eller karteller i Sør-Amerika så lenge ikke de grunnleggende problemene bak dem løses.

Alkohol- og tobakksindustrien ser muligheter

I økende grad ser vi også at alkoholindustrien har sett mulighetene til økt inntjening gjennom satsning på cannabis. Tidligere i juni ble det kjent at det canadiske bryggeriet Molson Coors var i kontakt med flere cannabis-selskaper for mulig oppkjøp. Constellation Brands inc, som blant annet har ølmerker som Corona og Pacifico har kjøpt seg inn i Canopy Growth, en av de største marihuana-produsentene i USA. På tobakksiden har Philip Morris sikret seg patent på genmodifiserte planter, mens andre selskaper har investert i eksisterende cannabis-selskaper eller invitert dem inn i sine styrerom. Her er det mye penger å tjene.

Hovedmål at færrest bruker

Forebygging av cannabisbruk blant ungdom forutsetter at man faktisk ønsker at unge mennesker ikke skal bruke cannabis i det hele tatt. Vi vet fra alkoholforskning at jo høyere totalforbruket er, desto flere får problemer. Det er ingenting som skulle tilsi at det er annerledes med cannabis. Det må være et hovedmål for narkotikapolitikken at færrest mulig bruker, og at vi ikke normaliserer og ufarliggjør cannabis.

Heldigvis er vi er enige om mye i Norge når det gjelder narkotikapolitikken. Det store flertallet ønsker ikke en legalisering. Flertallet av ungdom har ikke prøvd cannabis og den store majoriteten gir det heller ikke status å røyke. Et like stort flertall er enige i at rusavhengige må få hjelp og støtte, og ikke straff. Vi har imidlertid mange uløste oppgaver i rusomsorgen, og derfor er det bra at regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi bedre kan gjøre dette. Det siste vi trenger da er en legaliseringsdebatt som avsporer denne viktige diskusjonen.

Hanne Cecilie Widnes

generalsekretær i IOGT i Norge

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

IOGTs foreldreundersøkelse 2024 ble lansert på Sterk&klars fagdag i Oslo 19. mars. Spørreundersøkelsen har spurt foreldre til ungdommer mellom 12 og 17 år om hva de tenker, mener og er bekymret for når det gjelder sin egen ungdom og alkohol. 

Nå er IOGT sin podkast som gir kunnskap om ungdom i dagens samfunn og nyttige verktøy til foreldre lansert

Bli med på fem spennende dager tur i rusfritt fellesskap 4.-9. september 2024. En tur full av god mat, severdigheter, besøk til småprodusenter, kulturopplevelser med blant annet besøk til Pompei og landsbyfesten Festa del’Uva – og selvsagt hyggelig samvær.