Rekordavtale til FORUT

Foto: Øyvind S. Endal

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

Den nye rammeavtalen, som strekker seg over fem år, har en økning i støtten på 31 % fra den forrige. Det er den største avtalen i FORUTs historie.

Lokalt ledet utvikling

– Den nye avtalen gjør at FORUT kan øke innsatsen for å gjøre barn tryggere i våre samarbeidsland. Vi skal fortsette å bekjempe fattigdom og urettferdighet, sier generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen.

FORUT jobber gjennom partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. Disse mobiliserer sivilsamfunn og lokalsamfunn til å kreve sine rettigheter og er tydelige stemmer i sine land for menneskerettigheter og politikk som fremmer folkehelse.

FORUT har også en ledende stemme i global alkoholpolitikk, gjennom nøkkelroller i globale og regionale fagnettverk.

– At vi nok en gang får tillit av Norad er en stor anerkjennelse av FORUTs arbeid. Våre dyktige medarbeidere i utenlandsavdelingen og i partnerorganisasjonene har lagt ned en enorm innsats over lang tid for å få i land denne avtalen. Jeg vil si tusen takk til alle som har bidratt, sier Hagen.

Mayetteh (10) er tryggere

Mayetteh i Sierra Leone er en av barna som har fått en tryggere hverdag med hjelp fra FORUT.
Foto: Øyvind S. Endal

Sierra Leone i Vest-Afrika er et av verdens fattigste land – og et av FORUTs seks samarbeidsland. I landsbyen Yainkessa bor tiåringen Mayetteh hos tanta si, Kadiatu.

Her har FORUT sørget for at befolkningen har tilgang på helsetjenester, trygg skolegang, sunn mat og en sikker familieøkonomi. En spare- og lånegruppe gjør at Kadiatu har penger til skolegang for barna, dyrking av mat og inntekt til familien. Gruppa tar også ansvar for å hjelpe barn og familier som faller utenfor i landsbyen.

Skolen til Mayetteh hadde ikke toaletter, og barna var redde for å gå på do i skogen. Der er det nemlig slanger og andre farer. Det førte til at særlig jentene droppet ut av skolen. FORUT, med støtte fra norske bistandspenger, har bygget et nytt toalett på skolen.

Slik jobber FORUT med å bygge små velferdssamfunn som gir trygge barn og utvikling. Det krever godt samarbeid med lokale partnerorganisasjoner og myndigheter.

Styrking av sivilsamfunn og helsesystemer

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og forvalter store deler av det norske bistandsbudsjettet. Direktør i Norads avdeling for menneskerettigheter og velferd, Lisa Sivertsen, sier at FORUT leverte en god søknad om videre samarbeid.

– Vi vurderer FORUT som en solid organisasjon som sammen med lokale partnerorganisasjoner har levert gode resultater over lengre tid, spesielt innenfor områder som rusproblematikk og psykisk helse. Et viktig mål for Norge og norsk bistand er å bidra til å styrke nasjonale helsesystemer i lav- og mellominntektsland. For å nå dette målet er FORUT en viktig bidragsyter, sier Sivertsen.

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) er glad for den nye avtalen mellom FORUT og Norad.

– Å investere i kunnskap og helsetjenester der det trengs, handler om å sikre grunnleggende menneskerettigheter for alle, men også en tryggere verden. Vi er aldri sterkere enn det svakeste ledd, noe COVID-19 minnet oss på. Derfor bidrar Norge for å styrke helsesystemer og bærekraftig utvikling, sier Tvinnereim.

Trenger flere støttespillere

10 prosent av pengene i avtalen må FORUT bidra med selv. Med ny og større avtale må organisasjonen dermed også samle inn mer penger enn i dag.

– Vi er takknemlige for alle gode støttespillere, faste givere og deltakere i våre kampanjer som gjør arbeidet vårt mulig, og vi ønsker flere velkommen, sier Hagen.

Les mer om FORUT her

Nyheter

22. juli er World brain day, og i år er fokuset på hjernehelse og forebygging. Det er en fin anledning til å lære mer om hvordan hjernen påvirkes av alkoholbruk. 

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.