Konferanse i Europaparlamentet om merking og helseadvarsler på alkohol

IOGT Norge er en av 45 medlemsorganisasjoner i Eurocare. I juni var det årsmøte og konferanse i Europaparlamentet, og Karin Vilming representerte IOGT der.  

Er EU i ferd med å fremme en industriell epidemi? 

Karin Vilming representerte IOGT på konferanse i Europaparlamentet

Med støtte fra Lancet, verdens ledende medisinske tidsskrift, organiserte Eurocare en konferanse som satte søkelyset på hvordan kommersielle aktører jobber for å fremme sine produkter som påfører individ og samfunn alvorlige skader. Tre av Europaparlamentets medlemmer var vertskap. Hovedverten Nicolás Gonzalez Casares, medlem av komiteen for miljø, folkehelse og matsikkerhet (ENVI), åpnet konferansen med å fortelle hvorfor temaet var relevant for Europaparlamentets medlemmer. 

Solid forskning har dokumentert at mange kommersielle produkter – usunn mat og drikke, tobakk og alkohol - er årsak til økning av ikke-smittsomme sykdommer slik som hjerte-kar sykdommer, diabetes, kreft og fedme. Fenomenet omtales som «Commercial determinants of health» CDoH - kommersielle produkter som påvirker vår helse – og er blitt et viktig tema innenfor folkehelse. 

Visjon: En verden fri fra alkoholrelaterte skader

Eurocare er en allianse av organisasjoner fra ulike land i Europa – deriblant IOGT Norge, IOGT-NTO Sverige, Av-og-til, Frelsesarmeen og Actis som er hovedsponsor. Eurocare jobber for å fremme en politikk i EU som forebygger og reduserer alkoholrelaterte skader i Europa. De har kontor i Norway House i Brussel.  Du kan lese mer på nettsiden deres eurocare.org

The Lancet har nylig publisert en artikkelserie om dette. En av bidragsyterne Anna Gilmore professor i folkehelse ved universitetet i Bath i England, deltok på konferansen.

Ingen sikker grense for alkoholbruk 

Flere av innleggene kom inn på det faktum at all bruk av alkohol medfører økt risiko for sykdom og død. Europa har verdens høyeste konsum av alkohol, sa representanten fra WHO, og vi vil merke følgene av dette mer og mer i årene som kommer. Alkohol er medvirkende årsak til mange sykdommer deriblant kreft. Kreft er den viktigste årsak til død i Europa. 

Florence Berteletti og Karine Galopel Morvan, professor ved universitetet i Stirling, viser et eksempel fra Eurocares bibliotek av helseadvarsler.

Misforståelsen om at det finnes en trygg, nedre grense og som til og med har positive helseeffekter, er så utbredt, at den må rettes opp. Derfor må alle alkoholprodukter merkes med at det ikke finnes noen trygg nedre grense.  

Merking med tekst og grafikk 

Bilde-advarsler på forsiden er mest effektive – de sier mer enn 1000 ord, og er uavhengige av språk og leseferdigheter, sa professor i sosial markedsføring Karine Galopel Morvan fra Stirling University i Skottland. 

Der helseadvarsler har blitt innført ser man at de er påvirket av industriens lobbyvirksomhet og er ikke effektive – de er uklare og skjult bak markedsføring slik som f.eks. «Consume with moderation» - «Drikk med måte» 

Hva er mest effektivt? spurte professoren og svarte: Godt synlig informasjon festet til produktet som en del av innpakningen. Tekst kombinert med piktogram (enkle grafiske symboler). Teksten må være spesifikk, tydelig og lett å forstå. Legg også til positiv, støttende informasjon om hvordan man kan slutte.  

Alkoholindustriens forslag om å bruke QR-koder som kan skannes med mobilen, og føre til nettsider med både lovpålagt og annen relevant informasjon, har dårlig effekt sammenlignet med fysisk merking rett på produktene. 

Åpent brev til Europakommisjonens president 

Møteleder Caroline Costongs, direktør for EuroHealthNet. i midten sammen med noen av foredragsholderne. Sheila Gilheany generalsekretær i Alcohol Action i Irland og styremedlem i Eurocare helt til venstre.

I forkant av møtet hadde Eurocare sendt et åpent brev, signert av 68 ledende sivilsamfunnsorganisasjoner deriblant IOGT Norge, til Europakommisjonens president. Brevet ber EU-kommisjonen om å ferdigstille forslaget om alkoholmerking så snart som mulig, om å slutte å bli påvirket av økonomiske aktører og å stå opp for EU-borgeres rett til grunnleggende informasjon om alkohol og helse. 

Det dreier seg om «Rett til å vite». 

Irland innfører merking 

Irland er først ute i EU med en lov om merking av alkohol med både om innhold og helseadvarsler. Den ble vedtatt i mai i år og trer i kraft i 2026. I dag er det bare Sør-Korea som har advarsler om kreft på alkoholprodukter. 

WHO står klar til å samarbeide med andre land som vil følge etter. Skal Norge bli nestemann?  

Nyheter

22. juli er World brain day, og i år er fokuset på hjernehelse og forebygging. Det er en fin anledning til å lære mer om hvordan hjernen påvirkes av alkoholbruk. 

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.