European Awareness Week on Alcohol-Related Harm

16.-20. november er The 8th European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

I 2020 er fokuset på alkoholpolitikk relatert til Korona, bærekraftsmålene og kreft. Les mer om European Awareness Week on Alcohol-Related Harm (AWARH) på awarh.eu

Det er European Alcohol Policy Alliance (Eurocare), European Association for the Study of the Liver (EASL), European Liver Patients' Association (ELPA), European Brain Council (EBC), European Federation of Addiction Societies (EUFAS) and United European Gastroenterology (UEG) som står bak denne fokusuken. 

Årets kampanje er laget i nært samarbeid med WHO/Europe-Alcohol team.

 

Les mer og meld deg på webinarene:

18.00-20.00 25. november 2020

Haraldsgata 197, Haugesund

14.00-18.00 26. november 2020

Torggata, utenfor Glassmagasinet i Oslo

14.00-18.00 3. desember 2020

Torggata, utenfor Glassmagasinet i Oslo

15.00-18.00 5. desember 2020

Torggata 1 i Oslo

Nyheter

16.-20. november er The 8th European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

Vi forventer at Stortingets medlemmer vil ta et større etisk ansvar enn det Etikkutvalget legger opp til i sin rapport.

Diktatorer, milliarder og «beer girls» er stikkord i vår nye quiz. Vet du hvordan Oljefondets investeringer i alkohol står i veien for FNs bærekraftsmål?

Ta quizen